De Eerste Hulp Kit

EHBO Leiderdorp

 

 

 

 

 

Eerste Hulp kan worden gedefinieerd als een methode om een eerste behandeling te geven aan een verwonding of ziekte. Het kan ook voor een niet-kritieke verwonding zijn. De eerste hulp cursus voor de werkomgeving zou enigszins verschillen van die voor thuis, maar de beginselen blijven dezelfde.

Bij het verlenen van eerste hulp horen dus vijf doelstellingen: het letsel of de ziekte verminderen, verder letsel voorkomen en de patiënt helpen te herstellen. Laten we deze doelstellingen eens nader bekijken.

1: Om de schade te verminderen

Het eerste doel moet zijn om het letsel te beperken. Eerste-hulp-punten Van de armen, benen, maag en genitaliën kunnen worden gesneden of opengesneden. Neem tijdens het wachten op hulp de tijd om medisch advies in te winnen. Natuurlijk verdient het de voorkeur een familielid of naaste te laten kijken, als het letsel te ernstig lijkt voor een eerste anastatische advies.

In veel gevallen is er sprake van een schaaf- of snijwond op de huid als gevolg van een val, enz. Deze verwonding moet zo snel mogelijk worden behandeld. Hoe een snijwond of schaafwond kan ontstaan, hangt af van een heleboel factoren. Maar, het is het beste om uit te zoeken hoe het kan gebeuren, voordat er hulp nodig is.

2: Om verder letsel te voorkomen

Een blessure of ziekte kan beter voorkomen worden, dan helemaal vermeden. Net zo belangrijk is het om uw grenzen te kennen. Probeer de grenzen van uw lichaam niet te verleggen, tenzij er sprake is van een voorwerp, om zo te voorkomen dat u per ongeluk letsel oploopt. Het belangrijkste bij eerste hulp is het vermijden van elke vorm van snijden en ook het vermijden van bloedverlies. Snijden betekent dat er een incisie moet worden gemaakt voordat het bloed wordt afgevoerd. Dit betekent dat de wond moet worden opengesneden.

3: Om de patiënt te helpen herstellen

Doe zoveel mogelijk van de patiënt. Natuurlijk betekent dit ook de patiënt helpen te herstellen van een eventuele huidige ziekte. De verzorger moet niet altijd een arts zijn. Het is veel beter om een deskundige op zijn gebied te zijn; dan kunt u de patiënt beter helpen herstellen, op welke manier dan ook. Dit is ook de verantwoordelijkheid van de verzorger.

U moet ook alle procedures documenteren die tijdens de eerste hulp zijn uitgevoerd. Dit omvat een beschrijving van de actie die resulteerde in de situatie, ook bekend als het incident. Zo krijgt u een document van het incident, waarnaar u kunt verwijzen als er verwarring ontstaat.

4: Om je patiënt te beschermen

Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk steriele wegwerpartikelen gebruikt en dat de EHBO-doos goed gevuld is. Natuurlijk moet men de wegwerpartikelen gebruiken voordat men naar het ziekenhuis gaat. Maar zorg ervoor dat er voldoende van beschikbaar zijn, vooral in ziekenhuizen. Het is namelijk gevaarlijk om restjes verband in een verbanddoos te bewaren. Maar het is ook heel gevaarlijk om te overdrijven en zorg ervoor dat iedereen die de patiënt helpt en de eerste hulp stappen volgt, volledig opgeleid is en weet hoe elk voorwerp op de juiste manier moet worden gebruikt.

5: Andere verantwoordelijkheden

Welnu, u moet ook verantwoordelijk zijn voor het hambanderen en desinfecteren van oppervlakken, zoals eerder vermeld. Maar er kunnen extra verantwoordelijkheden zijn bij het beheer en de uitvoering van de EHBO-kit. U moet bijvoorbeeld de andere leden van het gezin informeren over welke artikelen er in moeten en welke artikelen ook opgebruikt moeten worden. Op die manier worden zij niet overrompeld wanneer er een ongeluk gebeurt. De EHBO-doos moet goed gevuld zijn, zodat er geen verwarring ontstaat en de gezinsleden ook hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun gezin kunnen nemen.

Onthoud dat het helpen van een vriend of familielid sterk afhangt van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeval dat u hebt geholpen. Denk daarom altijd eerst aan anderen dan aan uzelf.

lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *